ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα προϊόντα της CHRONOLINE συνοδεύονται από πιστοποιητικό Γνησιότητας & Εγγύησης της εκάστοτε μάρκας. Τα ρολόγια έχουν 2 χρόνια εγγύηση για κατασκευαστικό ελάττωμα ενώ η μπαταρία 6 μήνες. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημία από φυσιολογική φθορά (χρήσης/χρόνου) ή ακατάλληλη χρήση. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ζημίες που κατά την κρίση της εταιρίας ή του εξουσιοδοτημένου service δεν προκλήθηκε από ατύχημα, συνήθη και καθημερινή φθορά, τροποποίηση, απόπειρα επισκευής, αμέλεια ή παράλειψη τήρησης των συμβουλών περιποίησης προϊόντων.